PROGRAM PDF

 

PROGRAM

 

CZWARTEK, 17.06.2021 - SOBOTA, 19.06.2021

SESJA PLAKATOWA (Z MOŻLIWOŚCIĄ KOMENTOWANIA)

 1. ABLACJA PODŁOŻA MIGOTANIA PRZEDSIONKÓW TYLKO POD KONTROLĄ SYSTEMU 3D
  Autorzy: Edward Koźluk, Dariusz Rodkiewicz, Agnieszka Piątkowska, Piotr Scisło, Grzegorz Opolski
 2. ANALIZA PARAMETRÓW FIZYCZNYCH PODCZAS ABLACJI ELEKTRODĄ CHŁODZONĄ DIAMONDTEMP WYKONYWANYCH POD KONTROLĄ TEMPERATURY
  Autorzy: Edward Koźluk, Karolina Rogala, Agnieszka Piątkowska, Dariusz Rodkiewicz, Grzegorz Opolski
 3. CIĘŻKA, PIERWOTNA NIEDOMYKALNOŚĆ MITRALNA, NAWRACAJĄCE CZĘSTOSKURCZE KOMOROWE A IMPLANTACJA ICD U PACJENTA Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA Z OBNIŻONĄ FRAKCJĄ WYRZUTOWĄ LEWEJ KOMORY W OKRESIE PANDEMII COVID-19
  Autorzy: Wiktoria Grądzka, Linda Postel, Michał Ziobro, Adrian Stanek, Jacek Lelakowski, Paweł T. Matusik
 4. IZOLACJA ŻYŁ PŁUCNYCH Z UŻYCIEM KRÓTKOTRWAŁYCH APLIKACJI O WYSOKIEJ MOCY. PORÓWNANIE RÓŻNYCH METOD ZABIEGU. DONIESIENIE WSTĘPNE
  Autorzy: Edward Koźluk, Agnieszka Piątkowska, Dariusz Rodkiewicz, Michał Walczewski, Karolina Rogala, Grzegorz Opolski
 5. JAK CZĘSTO PODCZAS IZOLACJI ŻYŁ PŁUCNYCH ABLACJA O WŁAŚCIWEJ MOCY JEST TOŻSAMA Z ABLACJĄ O WYSOKIEJ MOCY
  Autorzy: Edward Koźluk, Karolina Rogala, Dariusz Rodkiewicz, Agnieszka Piątkowska, Michał Walczewski, Grzegorz Opolski
 6. OBECNOŚĆ KARDIOSTYMULATORÓW ORAZ KARDIOWERTERÓW-DEFIBRYLATORÓW A FRAKCJA WYRZUTOWA LEWEJ KOMORY ORAZ NIEDOMYKALNOŚĆ TRÓJDZIELNA I MITRALNA
  Autorzy: Adrian Stanek, Michał Ziobro, Wiktoria Grądzka, Linda Postel, Jacek Lelakowski, Paweł T. Matusik
 7. POLE ELEKTROMAGNETYCZNE ZWIĄZANE Z DERMOSKOPAMI ZAWIERAJĄCYMI MAGNESY MOŻE WPŁYWAĆ NA BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW Z KARDIOLOGICZNYMI ELEKTRONICZNYMI URZĄDZENIAMI WSZCZEPIALNYMI PODDAWANYCH BADANIU DERMOSKOPOWEMU
  Autorzy: Grzegorz Sławiński, Martyna Sławińska, Zbigniew Usarek, Michał Sobjanek, Maciej Kempa, Aleksandra Liżewska-Springer, Ewa Lewicka, Roman J. Nowicki, Grzegorz Raczak
 8. WPŁYW LOCKDOWNU ZWIĄZANEGO Z PANDEMIĄ WIRUSA SARSCOV2 NA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ CHORYCH ZE WSZCZEPIONYMI KARDIOWERTERAMI I KARDIOWERTERAMI RESYNCHRONIZUJĄCYMI - DANE Z TELEMONITORINGU
  Autorzy: Ewa Wlazłowska-Struzik, Łukasz Pastwa
 9. WYSOKOENERGETYCZNA ABLACJA EKTOPII KOMOROWEJ PRZY UŻYCIU NOWEGO CEWNIKAABLACYJNEGO DIAMONDTEMP. WSTĘPNE REZULTATY
  Autorzy: Agnieszka Liberska, Oskar Kowalski, Sławomir Pluta, Radosław Lenarczyk, Patrycja Pruszkowska-Skrzep i Adam Sokal

 

CZWARTEK, 17.06.2021

11:15-12:30
DYLEMATY ELEKTROTERAPII. CZY WYTYCZNE ZAWSZE WSKAZUJĄ WŁAŚCIWĄ DROGĘ?
Przewodniczący: M. Grabowski (Warszawa), R. Lenarczyk (Zabrze), M. Sterliński (Warszawa)

 1. Utrwalone arytmie komorowe – czy zawsze należy implantować ICD?
  Pro: K. Myrda (Zabrze)
  Contra: K. Kaczmarek (Łódź)
 2. Chory z objawowa niewydolnością serca i QRS < 130 ms-nigdy nie kwalifikuje do CRT:
  Pro: A. Sokal (Zabrze)
  Contra: A. Wojtaszczyk (Łódź)
 3. CRT w AFIB: jest nadużywane i nie działa
  Pro: M. Sterliński (Warszawa)
  Contra: P. Mitkowski (Poznań)

12:30-12:45 Przerwa techniczna

12:45-13:15
Sesja sponsorowana NOVARTIS

 1. Nowe możliwości optymalizacji terapii u pacjentów z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową
  P. Leszek (Warszawa)
 2. Jak możemy zmniejszyć ryzyko nagłego zgonu sercowego oraz odwrócić przebudowę mięśnia sercowego?
  M. Grabowski (Warszawa)

13:15-13:30 Przerwa techniczna

13:30-14:45
SESJA INAUGURACYJNA

 1. Ustępujący Przewodniczący SRS – Andrzej Przybylski i członkowie ustępującego Zarządu SRS
 2. Przewodniczący-elekt SRS – Maciej Kempa i członkowie nowego Zarządu SRS
 3. Wręczenie medalu im. prof. Mariusza Stopczyka – Grażyna Świątecka
 4. Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii Jarosław Kaźmierczak – Elektroterapia i elektrofizjologia w Polsce w roku pandemii
 5. Radosław Lenarczyk - Pesonalized risk prediction of sudden cardiac death – PROFID Project (Spersonalizowana ocena ryzyka nagłego zgonu sercowego - projekt PROFID). R. Lenarczyk, J. Kowalczyk, Z. Kalarus

14:45-15:00 Przerwa techniczna

15:00-16:00
„Powrót do przyszłości”
Sesja sponsorowana MEDTRONIC

Przewodniczący: Przemysław Mitkowski (Poznań)

 1. Stymulacja bezelektrodowa – XXII wiek dostępny już teraz
  P. Mitkowski (Poznań)
 2. Jak stymulacja układu bodźco-przewodzącego zmieni wytyczne?
  M. Jastrzębski (Kraków)
 3. Ablacja kontrolowana temperaturowo również dla arytmii komorowych? Doświadczenia własne
  A. Sokal (Zabrze)
 4. Dyskusja

16:00-16:15 Przerwa techniczna

16:15-17:30
KARDIONEUROABLACJA - OD WSKAZAŃ KLINICZNYCH DO ZABIEGÓW HYBRYDOWYCH  
Przewodniczący: D. Jagielski (Wrocław), P. Kułakowski (Warszawa)

 1. Podstawy metody i aktualne wskazania do zabiegu kardioneuroablacji
  P. Kułakowski (Warszawa)
 2. Nieinwazyjne i inwazyjne techniki diagnostyczne przed i po kardioneuroablacji - doświadczenia badania ROMAN
  R. Piotrowski (Warszawa, Rzeszów)
 3. Podejmowanie decyzji oraz leczenie bradykardii kardioneuroablacją w czasach pandemii - przykłady kliniczne
  D. Zyśko (Wrocław)
 4. Bradykardia i kardioneuroablacja w HEART-TEAM - zabiegi hybrydowe i postępowanie interdyscyplinarne
  S. Stec (Rzeszów)

17:30-17:45 Przerwa techniczna

17:45-18:00 
Wykład sponsorowany ABBOTT

 1. Zdążyć przed objawami niewydolności serca - możliwości diagnostyczne urządzeń wszczepialnych nowej generacji
  Marcin Grabowski (Warszawa)

18:00-18:15 Przerwa techniczna

18:15-19:30
LATE BREAKING CLINICAL TRIALS 2020/2021: CO MOGĄ ZMIENIĆ W CODZIENNEJ PRAKTYCE?
Przewodniczący: P. Kułakowski (Warszawa), O. Kowalski (Zabrze)

 1. U chorych z migotaniem przedsionków
  M. Trusz-Gluza (Katowice)
 2. U chorych przewidzianych do leczenia ablacją
  M. Farkowski (Warszawa)
 3. U chorych przewidzianych do wszczepienia ICD lub już z takim urządzeniem
  A. Lubiński (Łódź)
 4. U chorych przewidzianych do wszczepienia stymulatora serca, także resynchronizującego, lub już z takim urządzeniem
  E. Jędrzejczyk-Patej (Zabrze)

19:30-19:45 Przerwa techniczna

19:45-21:00
HOW TO IMPLANT… (SESJA PREZENTACJI FILMOWYCH)
Przewodniczący: M. Jastrzębski (Kraków), A. Przybylski (Rzeszów)

 1. How to implant leadless PM 
  O. Kowalski (Zabrze)
 2. How to implant subcutaneous ICD 
  P. Syska (Warszawa)
 3. How to implant pacemaker/CRT with direct left bundle branch pacing
  M. Jastrzębski (Kraków)
 4. How to implant His bundle pacemaker/CRT 
  J. Gajek (Wrocław)
   

PIĄTEK, 18.06.2021

9:45-10:45 
Jak zabezpieczać pacjentów zagrożonych nagłym zgonem sercowym?
How to protect your patients at risk from sudden cardiac death? 
Sesja sponsorowana ZOLL
Chairs: P. Mitkowski (Poznań), M. Kempa (Gdańsk)

 1. Wprowadzenie/Introduction
  P. Mitkowski (Poznań)
 2. Aktualne strategie stratyfikacji ryzyka w przypadku nagłego zgonu sercowego
  Current risk-stratification strategies for sudden cardiac death
  J. K. Wranicz (Łódź)
 3. Aktualizacja dowodów klinicznych dotyczących kamizelki defibrylującej WCD 
  Update on the clinical evidence of the Wearable Cardioverter Defibrillator
  M. Sterliński (Warszawa)
 4. Instrukcje krok po kroku dotyczące stosowania kamizelki defibrylującej WCD w praktyce klinicznej
  Step-by-step instructions for the use of the Wearable Cardioverter Defibrillator in clinical practice
  E. Lewicka (Gdańsk)
 5. Dyskusja/Discussion
  M. Kempa (Gdańsk)

 10:45-11:00 Przerwa techniczna

11:00-12:30 
SESJA ABSTRAKTOWA
Przewodniczący: S. Budrejko (Gdańsk), J. Romanek (Rzeszów)

 1. Znaczenie zespołu kruchości dla poczucia jakości życia w grupie chorych z migotaniem przedsionków.
  K. Lomper (Wrocław)
 2. Porównanie kontroli rytmu i kontroli czestosci rytmu u pacjentów z CRT i utrwalonym lub przetrwałym długotrwajacymi migotaniem przedsionków - wstepne wyniki badania PilotCRAfT.
  J. Ciszewski (Warszawa)
 3. Kardioneuroablacja u pacjentów z zespołem wazowagalnym lub chorobą węzła zatokowego - doswiadczenie własne.
  E. Koźluk (Warszawa)
 4. Małoinwazyjna hybrydowa technika ablacji antyarytmicznej i kardioneuromodulacji (MINI-CHAMPS) w przetrwałym migotaniu przedsionków.
  S. Stec (Kielce)
 5. Pozasercowa stymulacja nerwu błednego pod kontrola ultrasonografii podczas zabiegów kardioneuroablacji - badanie pilotazowe.
  R. Piotrowski (Warszawa)
 6. Stymulacja pęczka Hisa z zastosowaniem klasycznych, niededykowanych elektrod - podsumowanie wyników z jednoośrodkowego rejestru.
  B. Ludwik (Wrocław)
 7. Inwazyjne, nieinwazyjne kompleksowe testy autonomicznego układu nerwowego i kardioneuroablacja u pacjentów z układem stymulującym a podejmowanie decyzji o przezskórnym usunięciu układu.
  A. Wileczek (Sanok)
 8. Pierwsze polskie doświadczenia z nowym cewnikiem ablacyjnym mierzącym siłę nacisku i lokalną impedancję.
  B. Żuchowski (Poznań)
 9. Skuteczność i bezpieczeństwo ablacji częstoskurczu nawrotnego w węźle przedsionkowo-komorowym bez użycia fluoroskopii: doświadczenie na ponad 1000 przypadków.
  A. Świętoniowska-Mścisz (Krosno)
 10. Ablacja z użyciem wysokiej energii - doniesienie wstępne.
  A. Hoffmann (Katowice)

12:30-12:45 Przerwa techniczna

12:45-13:00 
Wykład sponsorowany ABBOTT

 1. HD Mapping w zabiegach ablacji wysokoenergetycznych.Skuteczność, bezpieczeństwo, przyszłość.
  Andrzej Hoffmann (Katowice)

13:00-13:15 Przerwa techniczna

13:15-14:30
SESJA SEKCJI ELEKTROKARDIOLOGII NIEINWAZYJNEJ I TELEMEDYCYNY PTK 
POSZARPANE I NIETYPOWE ZAŁAMKI - CZY MAJĄ ZNACZENIE?
Przewodniczący: B. Szafran (Wrocław), M. Kurpesa (Łódź)

 1. Pozazębiane zalamki P – kiedy i czy ma znaczenie?
  K. Szydło (Katowice)
 2. Pofragmentowany lub nietypowy wąski QRS – co może oznaczać?
  M. Kałowski (Łódź)
 3. Nietypowy załamek T
  B. Średniawa (Zabrze)
 4. Fala U – jednak ją widzę – czy musi mieć znaczenie? 
  K. Biernacka (Warszawa)

14:30-14:45 Przerwa techniczna

14:45-16:15
Sesja sponsorowana BOSTON SCIENTIFIC
Moderatorzy: Maciej Kempa (Gdańsk), Paweł Syska (Warszawa)

 1. Algorytm HeartLogic w diagnostyce zaostrzeń niewydolności serca (20 min)
  Sławomir Pluta (Zabrze)
 2. S-ICD w Polsce. Gdzie Byliśmy? Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? (15 min)
  Maciej Kempa (Gdańsk)
 3. Powikłania elektrokardioterapii u dzieci i młodych pacjentów. Nowe perspektywy: droga od T-ICD do S-ICD (15 min)
  Michał Lewandowski (Warszawa)
 4. Nowe narzędzie w elektrofizjologii - rola połączenia siły nacisku i pomiaru lokalnej impedancji (15 min)
  Bartosz Żuchowski (Poznań)
 5. Mija pół roku z nowym systemem do krioablacji Boston Scientific POLARx... (25 min)
  Panel dyskusyjny: dr Michał Mazurek, dr n. med. Krzysztof Nowak, dr n. med. Krzysztof Kaczmarek, dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM, dr Aleksander Bardyszewski

16:15-16:30 Przerwa techniczna

16:30-17:45
MÓJ PACJENT Z ICD MA BURZĘ ELEKTRYCZNĄ I CO DALEJ? 
Przewodniczący: Z. Kalarus (Zabrze), O. Kowalski (Zabrze), Ł. Szumowski (Warszawa)

 1. Wykonałem skuteczną rewaskularyzację, czy należy jeszcze wykonać ablację? 
  M. Kiliszek (Warszawa)
 2. Zawsze wykonuję ablację arytmii 
  J. Baran (Warszawa)
 3. Wykonuję ablację epi i endokardialną 
  A. Fuglewicz (Poznań)
 4. A co jeśli ablacja jest nieskuteczna? (z uwzględnieniem ATP: RV? LV? BiV?)
  M. Mazurek (Zabrze)

17:45-18:00 Przerwa techniczna

18:00-18:15
Wykład sponsorowany BIOTRONIK

 1. Left bundle branch area pacing using Biotronik tools.
  Jan De Pooter (Gent, Belgium)

18:15-18:30 Przerwa techniczna

18:30-19:45
EHRA JOINT SESSION
ATRIAL FIBRILLATION ABLATION AD 2021
Chair: S. Boveda (Toulouse, France), M. Farkowski (Warszawa), J. Merino (Madrid, Spain), Ł. Szumowski (Warszawa)

 1. Effectiveness and safety of contemporary techniques for AF ablation.
  A. Głowniak (Lublin)
 2. Durable pulmonary vein isolation.
  S. Boveda (Toulouse, France)
 3. Beyond PVI – substrate modification, empirical appliactions, etc.
  P. Buchta (Zabrze)
 4. Emerging technologies in AF ablation – what’s on the horizon?
  J. Merino (Madrid, Spain)
 5. Questions and conclusions

19:45-20:00 Przerwa techniczna

20:00-21:15
Wybrane kanałopatie – od teorii do praktyki
Przewodniczący: K. Biernacka (Warszawa), K. Mizia-Stec (Katowice)

 1. Jaka jest rola testów genetycznych w diagnozowaniu kanałopatii?
  K. Biernacka (Warszawa)
 2. Jak diagnozować zespół Brugadów: wykonywać czy nie wykonywać testy prowokacyjne?
  A. Filipecki (Katowice)
 3. Kiedy ablacja jest formą leczenia w arytmiach w przebiegu kanałopatii?
  J. Kaźmierczak (Szczecin)
 4. Jak zapobiegać nagłej śmierci sercowej w kanałopatiach – kiedy ICD w prewencji pierwotnej?
  B. Średniawa (Zabrze)

 

SOBOTA, 19.06.2021

08:15-09:45
USUWANIE WROŚNIĘTYCH ELEKTROD WEWNĄTRZSERCOWYCH. TECHNIKI I NARZĘDZIA
Przewodniczący: A. Sokal (Zabrze), A. Kutarski (Lublin), W. Jacheć (Zabrze)

 1. TLE – konwencjonalny dostęp podobojczykowy, dostęp udowy i szyjny prawy – kiedy wykorzystuję i jakich narzędzi używam
  M. Sterliński (Warszawa)
 2. Dostępy nietypowe i techniki kombinowane – czyli TLE z wykorzystaniem dwóch dostępów i niestandardowych narzędzi (w tym napinanie usuwanej elektrody jako ochrona VCS i TV)
  A. Kutarski (Lublin)
 3. Odelektrodowa dysfunkcja zastawki trójdzielnej – diagnostyka i postępowanie – rola echokardiografii podczas zabiegu TLE
  D. Nowosielecka (Zamość)
 4. Kardiochirurg i TLE: postępowanie pierwszego wyboru a w którym momencie na ratunek? 
  Ł. Tułecki (Zamość), M. Czajkowski (Lublin)
 5. Wegetacja większa niż 2 cm. Czy tylko kardiochirurg?
  M. Tajstra (Zabrze)

9:45-10:00 Przerwa techniczna

10:00-11:00
Sesja sponsorowana BOEHRINGER INGELHEIM

 1. Terapia p/krzepliwa u pacjenta poddawanego ablacji AF (~15 min)
  O. Kowalski (Zabrze)
 2. Dabigatran na co dzień – kilka praktycznych rad od kardiologa  (~15 min)
  W. Banasiak (Wrocław)
 3. Terapia podwójna/potrójna u pacjenta z AF po PCI (~15 min)
  J. Kasprzak (Łódź)
 4. Dyskusja (15 min)
  Moderator: W. Banasiak (Wrocław)

11:00-11:15 Przerwa techniczna

11:15-12:30
DOKUMENTY EKSPERTÓW EHRA 2020/2021, KTÓRE KONIECZNIE TRZEBA ZNAĆ: CZY ZAPOZNAŁEŚ SIĘ Z NIMI?
Przewodniczący: P. Mitkowski (Poznań), M. Kempa (Gdańsk)

 1. Przewodnik EHRA 2021 poświęcony NOAC: co nowego?
  M. Trusz-Gluza (Katowice)
 2. Aktywność fizyczna rekreacyjna i zawodnicza u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca
  K. Biernacka (Warszawa)
 3. Ablacja komorowych zaburzeń rytmu serca
  P. Kułakowski (Warszawa)
 4. Tele-zdrowie i monitorowanie rytmu serca w czasie i po pandemii
  K. Szydło (Katowice)

12:30-12:45 Przerwa techniczna

12:45-13:00 
Wykład sponsorowany BIOSENSE WEBSTER

 1. Qdot Qmode+ doświadczenia własne. Czy potrzebujemy ablacji wysokich energii?
  A. Hoffmann (Katowice)

13:00-13:15 Przerwa techniczna

13:15-14:30
JAK NIE ZGUBIĆ SIĘ NA ELEKTROFIZJOLOGICZNEJ MAPIE 3D W GĄSZCZU KOLORÓW, WEKTORÓW I DANYCH?
Przewodniczący: K. Błaszyk (Poznań), A. Gwizdała (Poznań)

 1. Mapowanie HD - dlaczego potrzebujemy tylu danych?
  P. Lodziński (Warszawa)
 2. Garbage in, garbage out - czy system zrobi za nas wszystko?
  J. Bryl (Poznań)
 3. Interpretacja danych z sytemu 3D podczas ablacji złożonych arytmii przedsionkowych
  A. Gwizdała (Poznań)
 4. Interpretacja danych z sytemu 3D podczas ablacji złożonych arytmii komorowych
  J. Baran (Warszawa)

14:30-14:45 Przerwa techniczna

14:45-16:00
SESJA SEKCJI KARDIOLOGII SPORTOWEJ PTK
NAGŁY ZGON SPORTOWCA – NOWE SPOJRZENIE
Przewodniczący: R. Główczyńska (Warszawa), A. Folga (Warszawa)

 1. Przebudowa serca w wysiłkach ekstremalnych jako czynnik ryzyka nagłego zgonu w sporcie – problem niedoceniany u sportowców wyczynowych 
  A. Folga (Warszawa)
 2. Zapalenie mięśnia sercowego jako czynnik ryzyka  nagłego zgonu sportowca – nowe spojrzenie w dobie pandemii COVID 
  R. Główczyńska (Warszawa)
 3. Aktywność fizyczna u osób  z arytmią, wadą serca lub kardiomiopatią po implantacji układu do elektroterapii – wytyczne ESC 2020
  K. Bieganowska (Warszawa)
 4. Rola automatycznych kardiowerterów defibrylatorów w zapobieganiu nagłym zgonom sportowców podczas imprez sportowych – pro-contra –  wytyczne AHA i ESC
  A. Kołodzińska (Warszawa)